Spring naar inhoud

Visie

Uitgangspunt is dat een klacht nooit op zichzelf staat, maar altijd in samenhang met de specifieke behoeften en omstandigheden van de persoon in kwestie. Daarom zal er niet alleen aandacht zijn voor de medisch-technische kanten, maar ook voor het psychisch welbevinden en kwaliteit van leven. In het eerste consult zal zoveel mogelijk informatie hierover verzameld worden. Voor mij zijn open communicatie en wederzijds respect en vertrouwen hierbij belangrijke voorwaarden.

Aan de hand van het eerste consult wordt een (voorlopig) behandelplan opgesteld. Als dat nodig en wenselijk is, kan aanvullend onderzoek worden afgesproken (bijvoorbeeld analyse van bloed of ontlasting). Samen bepalen we welke werkwijze het beste bij je past, zodat je gemotiveerd aan de slag kunt.

In de vervolgconsulten worden belangrijke items verder uitgediept, onderzoek uitslagen besproken en vindt evaluatie (en zo nodig bijstelling) van de ingestelde behandeling plaats. De behandeling bestaat uit voedings- en leefstijladviezen, zo nodig ondersteund met supplementen. Doorverwijzing naar andere disciplines (bijvoorbeeld diëtist, acupuncturist) of terug verwijzing naar de eigen huisarts of specialist is ook mogelijk.

De behandelingen zijn gebaseerd op mijn kennis en kunde als regulier arts, gecombineerd met de kennis en ervaring vanuit met name de orthomoleculaire geneeskunde. Ik geloof in de kracht van de combinatie van ‘regulier’ en ‘complementair’, die, toegepast op de individuele situatie, een optimaal resultaat oplevert.

Let op:

  • Als er door huisarts of specialist al een behandeling is gestart, mag deze nooit zonder overleg met de behandelaar worden gestopt. Overigens is combinatie van behandelmethoden meestal goed mogelijk.
  • WelZijn & Blijven behandelt uitsluitend personen ouder dan 16 jaar.