Spring naar inhoud

Visie

Uitgangspunt is dat een klacht nooit op zichzelf staat, maar altijd samenhangt met de specifieke behoeften en omstandigheden van de persoon in kwestie. Dat betekent dat er niet alleen aandacht wordt geschonken aan de medisch-technische kanten, maar ook aan sociale, emotionele, mentale en spirituele aspecten. Het een is er niet zonder het ander te beïnvloeden.

Vanuit deze holistische benadering wordt een duurzame versterking van gezondheid en veerkracht nagestreefd. Hierbij worden veilig en effectief bevonden leefstijladviezen en complementaire behandelwijzen toegepast in aanvulling op reguliere zorg. Deze adviezen en behandelwijzen richten zich, afhankelijk van de vraag en de behoefte, vooral op voeding en darmmicrobioom, beweging, slapen, ontspanning, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden.

In het eerste gesprek met elkaar (de intake) worden wensen, wederzijdse verwachtingen en grenzen uitgesproken. Voor mij zijn open communicatie met wederzijds begrip en vertrouwen hierbij belangrijke voorwaarden. Op basis van de intake stemmen we samen de doelen, inhoud en organisatie van het vervolgtraject af en kijken we welke werkwijze het beste bij je past.

Behandeling en coaching zijn gebaseerd op mijn kennis en kunde als regulier arts, gecombineerd met kennis en ervaring van de orthomoleculaire geneeskunde, Integrative Medicine en het concept van Positieve Gezondheid. Ik geloof in de kracht van de combinatie van ‘regulier’ en ‘complementair’, die, toegepast op de individuele situatie, een optimaal resultaat oplevert.

Meer lezen over Integrative Medicine: Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG)


Let op:

  • Als er door huisarts of specialist al een behandeling is gestart, mag deze nooit zonder overleg met de behandelaar worden gestopt. Overigens is combinatie van behandelmethoden meestal goed mogelijk.
  • WelZijn&Blijven behandelt uitsluitend personen ouder dan 16 jaar.