Spring naar inhoud

Behandeling

Eerste consult / intake:

 • duur 60 tot maximaal 90 minuten
 • bespreken wensen en verwachtingen
 • inventarisatie van klachten, symptomen, voeding- en leefstijlgewoontes en andere relevante punten
 • inventarisatie van beschikbare medische informatie van huisarts of specialist zoals bloeduitslagen, actueel gebruik van medicijnen en supplementen (merk en dosering)
 • (voorlopige) probleemanalyse en behandelplan met afspraken over de eerste acties
 • zo nodig aanvraag voor bloed- of ontlastingsonderzoek
 • zo nodig prescriptie supplementen
 • zo nodig door- of terugverwijzing naar andere behandelaren, regulier of complementair (bijvoorbeeld huisarts, diëtist, acupuncturist)

Vervolgconsult:

 • duur maximaal 60 minuten. De benodigde tijd verschilt van persoon tot persoon en wordt naar rato verrekend (zie tarieven)
 • uitwisseling van aanvullende informatie of nieuw verkregen inzichten
 • bespreking lab-uitslagen (bloed, ontlasting)
 • evaluatie van interventies en waar nodig bijstelling behandelplan

Let op:

 • WelZijn&Blijven levert geen 24-uurs zorg
 • Bij acute levensbedreigende klachten: bel de huisartsenpost of 112