Spring naar inhoud

Behandeling

Eerste consult (intake):

  • duur maximaal 75 minuten
  • inventarisatie van o.a. klachten, symptomen, voeding- en leefstijlgewoontes, wensen en behandeldoelen
  • het helpt als je zo veel mogelijk medische informatie van huisarts of specialist meeneemt, zoals bloeduitslagen, en een lijst van actuele medicatie
  • opstellen (voorlopig) behandelplan en uitzetten van de eerste acties
  • zo nodig bloedafname ter plaatse (vingerprik) of aanvraag voor bloed- of ontlastingsonderzoek

Vervolgconsulten:

  • benodigde tijd verschilt van persoon tot persoon, meestal duurt een vervolgconsult 45-75 minuten
  • bespreking lab-uitslagen (bloed, ontlasting)
  • uitwisseling van aanvullende informatie
  • evaluatie behandeling en waar nodig bijstelling behandelplan
  • zo nodig door- of terugverwijzing naar andere behandelaren, regulier of complementair (bijvoorbeeld huisarts, diëtist, acupuncturist)